CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Obchodníci


Obchodník je osoba, která obchoduje na trhu Forex. Úspěšný obchodník je profesionál, který dosahuje pravidelného zisku a obchodování s ním je hlavním zdrojem příjmu. Pokud jste dostatečně přesvědčeni’ a jste připraveni vydělat více, můžete přidat k vašim příjmům dodatečný zisk za vaše znalosti a zkušenosti - připojte se k CopyFX jako obchodník.

Tato část obsahuje hlavní aspekty vašich operací spolu s odpověďmi na nejčastější dotazy.

Chcete-li se dozvědět více o funkcích specifických pro danou platformu a vaší roli, přejděte do sekce "Nápověda".

Jak se stát obchodníkem v CopyFX:

1 Otevřete si MT4 účet pro Obchodníka nebo jakýkoliv MT5 účet s účetním systémem hedging.

2 Na účet uložíte finanční prostředky, specifikujete podmínky odběru a zahájíte obchodní činnost, jejíž výsledky jsou zaznamenány v Hodnocení.

3 Vaše ziskovost vám pomůže přilákat odběratele (investory).

4 Obdržíte svou provizi (tento krok se nevztahuje na obchodníky bez provize).

Toto může být užitečné pro obchodníka:

Jak si vybrat způsob obdržení provize?

CopyFX nabízí dva způsoby, jak si vydělat za své služby při obchodování na účtu MT4: provizi za každou ziskovou transakci zkopírovanou z vašeho účtu nebo fixní procento z celkového zisku Investora za všechny transakce zkopírované během investičního období. Důležité je, že v obou případech nepřijdete o žádné prostředky ze svého osobního obchodního účtu. Také máte možnost pracovat jako Obchodník bez provize s účtem MT4/MT5 a přilákat nové předplatitele díky značné konkurenční výhodě (žádné provize).

Podrobnější informace naleznete na stránkách "Obchodník s provizí" a "Obchodník se ziskem" .

Jak mohu otevřít účet obchodníka?

Pokud již máte Členskou Zónu společnosti RoboForex, můžete zde otevřít účet obchodníka na stránce "Otevřít účet CopyFX".

Pokud ’ještě nejste klientem ’společnosti, musíte se registrovat a vybrat typ účtu "CopyFX" při otevírání nového účtu.

Obchodníci na MT5 si pro účast na CopyFX nemusí zakládat nové účty.

Jaký typ účtu mohu otevřít?

CopyFX nabízí následující typy účtů: ProCent, Pro, ECN, Prime, Pro-Affiliate, ECN Affiliate, Cent Affiliate.

Podrobnější informace o typech účtů naleznete na stránce "Taypy účtu".

Jak specifikovat podmínky odběru?

Specifikovat podmínky odběru můžete na stránce "Nastavení CopyFX" hned po otevření účtu CopyFX a vložení finančních prostředků na něj. Podmínky platí od data, kdy byly zadány.

Více o parametrů specifikování najdete na stránce "Podmínky odběru".

Jak přilákám investory?

Vaše činnost a výsledky vašeho obchodování jsou zobrazeny v tabulce "Hodnocení", která je pro investory důležitým zdrojem informací při výběru obchodníka. Zaprvé věnují pozornost indexu ziskovosti, obchodní aktivitě a počtu odběratelů. Pokud se chcete ukázat jako spolehlivý a rozumný Obchodník, nepřestávejte na svém účtu obchodovat na delší dobu.

Kdy a jak dostanu provizi za svou práci?

Provize za transakce zkopírované z vašeho účtu je převedena, když:

  • Investiční období skončilo. Provize je vyplácena v sobotu v 1:00 AM času serveru.
  • Investoři zruší odběr. Provize je převedena několik minut po zrušení odběru.
  • Investor převede / vybere prostředky ze svého účtu před uplynutím investičního období. Provize jsou převedeny několik minut poté, co Investor provedl zůstatkovou operaci.

Upozorňujeme, že neobdržíte' provizi za transakce zkopírované z vašeho účtu, pokud provozujete " činnost podle systému" "Obchodníka bez provize".

Více o výpočtu provize si můžete přečíst na stránce "Kalkulace zisku' obchodníka".

Co je to ’affiliate program obchodníka?

Obchodníkův’ affiliate program je příležitostí k rozšíření počtu odběratelů na váš účet. Ostatní uživatelé CopyFX získají affiliate odkaz, který bude použit pro přilákání nových investorů do vašeho účtu.

Váš přínos spočívá v nárůstu počtu odběratelů a jejich loajality do budoucna spolu s následujícím zvýšením zisku z provozu na platformě CopyFX.

Affiliate program je určen pro každý účet zvlášť. Tato možnost je k dispozici ve formmuláři změn podmínek odběru ve vaší Členské Zóně.