CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Omezení


Následující omezení se vztahují na účastníky CopyFX:

Obchodník

1. Omezení provize pro schéma"Obchodník s provizí"

Obchodníkovi je vyplacena provize pouze za transakce, kde je zisk investora’ více než celková částka provize.

2. Omezení provize pro schéma "Obchodník se ziskem"

Obchodníkovi je vyplacena provize, pouze pokud je rozdíl mezi ziskem a ztrátou investora za transakce zkopírované během’ investičního období pozitivní.

3. Omezení počtu účtů

Obchodník nesmí mít více než 100 obchodních účtů.

4.Omezení pro změnu podmínek odběru

Podmínky odběru mohou být změněny jednou za 24 hodin. Aktualizované podmínky odběru vstoupí v platnost pondělí po datu změny podmínek, pokud byly změny provedeny od pondělí do pátku nebo v pondělí po příštím, pokud byly změny provedeny o víkendu.