CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
 

24/7
Živá Podpora

Otevřít účet CopyFX

Existuje několik typů účtů v CopyFX.

1. Investor

Pokud chcete investovat své peníze do obchodování, ale nechcete se účastnit obchodního procesu osobně– otevřete si účet investora.

  • Kopírujete transakci z účtu Tobchodníka’, zaplatíte jeho provizi za každý ziskový příkaz.
  • Zkopírujete transakci z účtu obchodníka’ a vyplácíte mu pevnou procentní část z celkového zisku, ’který jste vydělali.
  • Transakce z účtu obchodníka’ jsou zkopírovány do vašeho účtu, ale’ nezaplatíte mu žádné provize.

Staňte se investorem

2-1. Obchodník s provizí

Pokud’jste dobří v dynamickém obchodování při krátkých období – otevřete účet obchodníka s provizí.

  • Transakce z vašeho účtu jsou zkopírovány do’ účtu Investora.
  • Stanovéte fixní sazbu provize za kopírování transakcí, které se vám vyplácí za každý ziskový příkaz.
  • Provize jsou na váš účet převedeny na konci investičního období (v závislosti na stanovených podmínkách, může to být jednou týdně, jednou za dva týdny nebo jednou za čtyři týdny).

2-2. Obchodník se ziskem

If you’ zkušený a sebevědomý profesionál s vynikajícími výsledky během střednědobých a dlouhodobých období– otevřete si účet obchodníka se ziskem.

  • Transakce z vašeho účtu jsou kopírovány do’ účtu investora.
  • Určíte procento zisku investora’, které obdržíte za všechny transakce, které zkopírovali od vás během investičního období.
  • Provize je na váš účet převedena na konci investičního období (v závislosti na stanovených podmínkách, může to být jednou týdně, jednou za dva týdny nebo jednou za čtyři týdny).

2-3. Obchodník bez peovize

Pokud jste’ nový uživatel platformy CopyFX a chcete v krátké době přilákat nové zákazníky, otevřete obchodníka bez provize. Tento typ účtu lze také použít pro propagační marketing Vaší obchodní strategie.

Staňte se obchodníkem