CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Křížové kopírování


Křížové kopírování je unikátní systém vytvořený pro investory a obchodníky CopyFX, který jim umožňuje rozšířit možnosti spolupráce.

Co je’ v něm pro Investory?

Aktivita’ investora již není omezena na účastníky se stejnými typy účtů: systém křížového kopírování umožňuje přihlásit k odběru účtu kteréhokoli obchodníka.

Proč je to ziskové pro obchodníky?

Křížový kopírovací systém umožňuje obchodníkům přilákat nové odběratele a získat další provize za kopírované transakce a tím získat více zisku.


PRENUMERATOS SĄLYGOS KRYŽMINIO KOPIJAVIMO SISTEMOJE

Kryžminio kopijavimo sistema suteikia galimybę teisingai prijungti investuotojo sąskaitą prie prekiautojo sąskaitos net jei sąskaitų tipai yra skirtingi. Kryžminio kopijavimo sistemos schema yra pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

Účty' investora

Účet' obchodníka
ProCent
Pro
ECN
Prime
Pro-Affiliate
ECN Affiliate
Cent Affiliate
ProCent
Pro
ECN
Prime
Pro-Affiliate
ECN Affiliate
Cent Affiliate

- nejsou zde žádná omezení pro kopírování transakcí.

- při kopírování transakcí je investor vystaven rizikům spojeným s rozdíly v typech spreadů, maržím, požadavkům atd.

CO SE STANE, KDYŽ MÁ OBCHODNÍK JINÝ TYP ÚČTU, NEŽ MÁTE VY?

Obchodní podmínky u různých typů účtů se liší například hodnotou spreadů, velikostí poplatků, maximální dostupnou pákou anebo obchodovatelnými instrumenty. Z toho důvodu mohou nastat tyto případy:

  • Časem se mohou začít lišit výsledky obchodování, i když je vklad Obchodníka stejný jako vklad Investora.
  • Některé obchody Obchodníka nebudou zkopírovány na účet Investora.

SPECIÁLNÍ ASPEKTY KOPÍROVACÍHO PROCESU MEZI ÚČTY TYPU STANDARD A PRIME

Například Investoři vlastnící účty Prime začnou kopírovat obchody od Obchodníka s účtem Pro. V tomto případě nelze na účtu Investora obchodovat se stejnými instrumenty jako u Obchodníka a zkopírování obchodu z toho důvodu neproběhne.

Pokud Investor s profesionálním účtem Prime kopíruje obchody, ceny jsou ve většině případů mnohem lepší, než u obchodů Obchodníka s účtem Standard. Investorům s takovými účty však budou účtovány dodatečné poplatky z obchodního objemu, které nejsou účtovány na Obchodníkově typu účtu.

SPECIÁLNÍ ASPEKTY KOPÍROVACÍHO PROCESU MEZI ÚČTY TYPU CENT A STANDARD

Pokud jsou obchody kopírovány z účtu Standard na účet Cent, objem obchodů ve standardních lotech bude zkopírován na cent loty. V tomto případě se objem dělí 100. Pokud jsou obchody kopírovány v opačném směru (z účtu Cent na účet Standard), obchodní objem Investora se násobí 100.

Například Obchodník má na svém účtu 10 000 amerických centů (100 USD). První odběratel vlastní účet typu Cent a má na něm 20 000 amerických centů, zatímco druhý má účet typu Standard a na něm 20 000 USD. Oba odběratelé si zvolili úměrné kopírování obchodů. Obchod Obchodníka v hodnotě 1 cent lotu bude zkopírován jako obchod o hodnotě 2 cent loty na účet prvního odběratele a jako obchod o hodnotě 2 standardní loty (200 cent lotů) na účet druhého odběratele.