CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Obchodník se ziskem


Kým jste: použijte toto schéma kooperace, pokud’jste zkušený a sebevědomý obchodník schopný řídit obchodní rizika a vaše obchodní výsledky ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jsou stabilní.

Váš zisk: podle tohoto schématu obdržíte procentní podíl celkového zisku vašeho odběratele (investora) za všechny transakce zkopírované z vašeho účtu během investičního období.

Výpočet vašeho zisku:

<Provize> = (<Celkový zisk za všechny transakces> - <Swapy pro všechny transakce> - <Provize pouze pro účty ECN-Pro>) * <Aktuální procentní sazba provize>

Kdy získáte zisk:

Provize je odepsána z účtu investora’ a převedena na váš účet:

  • Investiční období skončilo. Provize je vyplácena v sobotu v 1:00 času serveru.
  • Investoři zruší odběr. Provize je převedena několik minut po zrušení odběru.
  • Investor převede / vybere prostředky ze svého účtu před uplynutím investičního období. Provize jsou převedeny několik minut poté, co investor vykoná operaci zůstatku.

Vaše záruky:Investor nesmí vybrat provizi ani ji převést na jiný obchodní účet.

Vaše příležitosti: při výpočtu zisku jsou zohledněny jak ziskové, tak neziskové transakce.