CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Obchodník s provizí


Kým jste: použijte toto schéma kooperace pokud jste’ obchodník - začátečník a obchodujete hlavně v krátkých období.

Váš zisk: podle tohoto plánu spolupráce obdržíte pevnou provizi za každou ziskovou transakci zkopírovanou z vašeho účtu.

Výpočet vašeho zisku: 

<Provize> = <Objem ziskových transakcí uzavřených během obchodování> * <Aktuální míra provize>

Kdy obdržíte svůj zisk:

Provize je odečtena z účtu ’ investora a převedena na váš:

  • Investiční období skončilo. Provize je vyplácena v sobotu v 1:00 času serveru.
  • Investoři zruší odběr. Provize je převedena několik minut po zrušení odběru.
  • Investor převede / vybere prostředky ze svého účtu před uplynutím investičního období. Provize jsou převedeny několik minut poté, co investor vykoná operaci zůstatku.

Vaše záruky: Investor nesmí vybrat provizi ani ji převést na jiný obchodní účet.

Vaše omezení:

  • Podmínky odběru můžete upravovat ne vícekrát než jednou denně.
  • Při zadávání minimálního vkladu buďte opatrní: tato částka by měla být dostatečná pro to, aby se investoři k vám přihlásili k udržení pozic zkopírovaných z vašeho účtu.
  • Provize za kopírované transakce nesmí být nižší než 1 USD a více než 10 USD.
  • Při výpočtu provize se berou v úvahu pouze uzavřené transakce
  • Neobdržíte provizi za transakce, pokud je zisk za tyto transakce menší nebo roven hodnotě provize.

Obchodník bez provize

Toto schéma pracuje stejně jako "Obchodník bez provize", kromě toho, že vaši investoři vám neplatí’ za transakce zkopírované z vašeho účtu. Schéma "Obchodník bez provize" je dobré pro začátečníky nebo nové uživatele platformy, kteří chtějí získat nové odběratele rychle a vystupovat proti svým konkurentům. Začnete obchodovat jako obchodník bez provize a získáte loajalitu investorů, ’budete moci pokračovat v práci na CopyFX a získat skutečný zisk.