CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Výpočet obchodníkova zisku


Zisk’ obchodníka se vypočítá podle dvou vzorců, v závislosti na zvoleném režimu spolupráce.

Obchodník s provizí: <Provize> = <Objem ziskových transakcí uzavřených během obchodování> * <Aktuální sazba provize>.

Pokud jste změnili výši provize v podmínkách odběru, provize za transakci, která byla otevřena s předchozími podmínkami a uzavřena s novými, bude vypočítána a spárována podle předchozích podmínek.

Například:

Aktuální hodnota provize za transakci je 2 USD a na vašem účtu je otevřená transakce.
Změníte částku provize na 3 USD a ta vstoupí v platnost.
Uzavřete výše uvedenou otevřenou transakci.
Cena provize za transakci bude 2 USD.

Obchodník se ziskem: <Provize> = (<Celkový zisk za všechny transakce> - <Swapy za všechny transakce> - <Provize pouze pro účty ECN>) * <TAktuální procentní sazba provize>

Pokud jste změnili výši provize v podmínkách odběru, bude provize za transakci, která byla otevřena s předchozími podmínkami a uzavřena s novými, vypočtena a spárována podle nových podmínek.

Například:

Aktuální hodnota provize je 30% a na vašem účtu existuje několik otevřených transakcí.
Změníte částku provize z 30% na 50% a ta vstoupí v platnost.
Uzavřete výše uvedené otevřené transakce.
Provize za transakci bude činit 50%.