CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Podmínky odběru


Podmínky odběru jsou základními parametry vaší nabídky pro investory CopyFX. Podmínky odběru jsou specifikovány, když účet’ obchodníka je otevřený, mohou být měněny během procesu obchodování v platformě.

Hlavní
Vedlejší
1 2 3 4 5 6 7 8
instructions

HLAVNÍ PODMÍNKY STANOVENÉ OBCHODNÍKEM:

1

Schéma provize

 • Obchodník s provizí
 • Obchodník se ziskem
 • Obchodník bez provize

Obchodník s provizí specifikuje pevnou sazbu provize, kterou obdrží za každou ziskovou transakci, která byla zkopírována investorem.

Obchodník se ziskem určuje pevné procento investorova’ celkového zisku za všechny zkopírované transakce.

2

Úroveň rizika

 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Tento parametr ukazuje, jak riskantní je vaše obchodní strategie.

3

Režim odběru pro investory

 • Zdarma
 • Na požádání

Režim "Na požádání" znamená, že máte příležitost schválit nebo odmítnout investorovy ’žádosti pro přihlášení k vašemu účtut.

4

Minimální vklad

 • V USD

Minimální vklad je částka peněz požadovaná od investora, pokud se chce přihlásit k vašemu účtu.

5

Začátek období

 • Datum

Tento parametr označuje, kdy bude vaše nabídka k dispozici pro investory.

6

Provize

 • Provize za částku (1 - 10 USD)
 • Procento provize (5 - 50%)

"Provize za částku" je určena obchodníkem s provizi, "Procento provize" – obchodníkem se ziskem.

7

Investiční obdoví

 • 1 týden
 • 2 týdny
 • 4 týdny

Investiční období je období, po kterém dostanete provizi od investorů. Všechny platby se provádějí od 1:00 v sobotu času serveru.

8

Affiliate program

 • Procento výplaty (10 - 90%)

Pro více o' affiliate programu obchodníka, navštivte stránku naší webové stránky.

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PODMÍNEK ODBĚRU:

 1. Podmínky odběru mohou být změněny jednou denně (24 hodin) v jakýkoli den v týdnu, s výjimkou období od 11:00 PM v pátek do 12:00 AM v sobotu času serveru.
 2. Aktualizované podmínky předplatného vstoupí v platnost v pondělí. Pokud se podmínky změnily během víkendu (sobota, neděle), vstoupí v platnost další pondělí.
 3. Sekundární (dodatečné) podmínky mohou být nastaveny pouze po zadání hlavních podmínek. Sekundární podmínky mohou být kdykoli změněny a vstoupí okamžitě v platnost.
 4. Nemůžete ’zastavit investora kopírovat tranksace z vašeho účtu, ale za určitých podmínek může být váš účet vyřazen z Hodnocení:
 • Nuvedli jste’ základní podmínky odběru při otevření vašeho účtu.
 • V sekci "Režim předplatného" jste zvolili možnost "Na žádost", ale nezaškrtli jste "Zobrazit v hodnocení".
 • Zůstatek účtu je menší než 50% omezení pro vytváření nových nabídek nastavených systémem.