CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
 

24/7
Živá Podpora

Podmínky odběru

Podmínky odběru jsou základními parametry vaší nabídky pro investory CopyFX. Podmínky odběru jsou specifikovány, když účet’ obchodníka je otevřený, mohou být měněny během procesu obchodování v platformě.

 • Hlavní
 • Vedlejší
1 2 3 4 5 6 7 8

Hlavní podmínky stanovené obchodníkem:

1Schéma provize

 • Obchodník s provizí
 • Obchodník se ziskem
 • Obchodník bez provize

Obchodník s provizí specifikuje pevnou sazbu provize, kterou obdrží za každou ziskovou transakci, která byla zkopírována investorem.

Obchodník se ziskem určuje pevné procento investorova’ celkového zisku za všechny zkopírované transakce.

2Úroveň rizika

 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Tento parametr ukazuje, jak riskantní je vaše obchodní strategie.

3Režim odběru pro investory

 • Zdarma
 • Na požádání

Režim "Na požádání" znamená, že máte příležitost schválit nebo odmítnout investorovy ’žádosti pro přihlášení k vašemu účtut.

4Minimální vklad

 • V USD

Minimální vklad je částka peněz požadovaná od investora, pokud se chce přihlásit k vašemu účtu.

5Začátek období

 • Datum

Tento parametr označuje, kdy bude vaše nabídka k dispozici pro investory.

6Provize

 • Provize za částku (1 - 10 USD)
 • Procento provize (5 - 50%)

"Provize za částku" je určena obchodníkem s provizi, "Procento provize" – obchodníkem se ziskem.

7Investiční obdoví

 • 1 týden
 • 2 týdny
 • 4 týdny

Investiční období je období, po kterém dostanete provizi od investorů. Všechny platby se provádějí od 1:00 v sobotu času serveru.

8Affiliate program

 • Procento výplaty (10 - 90%)

Pro více o' affiliate programu obchodníka, navštivte stránku naší webové stránky.

Pravidla týkající se podmínek odběru:

 1. Podmínky odběru mohou být změněny jednou denně (24 hodin) v jakýkoli den v týdnu, s výjimkou období od 11:00 PM v pátek do 12:00 AM v sobotu času serveru.

 2. Aktualizované podmínky předplatného vstoupí v platnost v pondělí. Pokud se podmínky změnily během víkendu (sobota, neděle), vstoupí v platnost další pondělí.

 3. Sekundární (dodatečné) podmínky mohou být nastaveny pouze po zadání hlavních podmínek. Sekundární podmínky mohou být kdykoli změněny a vstoupí okamžitě v platnost.

 4. Nemůžete ’zastavit investora kopírovat tranksace z vašeho účtu, ale za určitých podmínek může být váš účet vyřazen z Hodnocení:

  • Nuvedli jste’ základní podmínky odběru při otevření vašeho účtu.
  • V sekci "Režim předplatného" jste zvolili možnost "Na žádost", ale nezaškrtli jste "Zobrazit v hodnocení".
  • Zůstatek účtu je menší než 50% omezení pro vytváření nových nabídek nastavených systémem.