CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Jak se spojit s obchodníkem


Chcete-li se připojit k obchodníkovi, musíte se přihlásit k odběru jeho účtu. Existují tři způsoby spolupráce mezi investory a obchodníky:

Metoda 1. Pro každou ziskovou transakci zkopírovanou ze svého účtu zaplatíte obchodníkovi pevnou provizi.

Metoda 2. Obchodníkovi zaplatíte procentuální podíl z celkového zisku za všechny transakce, které byly od něj zkopírovány během investičního období.

Metoda 3. Neplatíte’tobchodníkovi žádnou provizi za transakce zkopírované z jeho účtu.

Spojit se s obchodníkem

1. Ujistěte se, že’jste vybrali správný typ účtu "MT4". Můžete to udělat tak, že se podíváte na informační blok se seznamem účtů v pravé části obrazovky.

2. Jděte do sekce "Hodnocení".

3. Zvolte obchodníka, který si myslíte, že je pro vás nejlepší a vložte jeho profil (klikněte na název).

4. Vyberte potřebná nastavení v okně "Kopírovácí režim transakce" a klikněte na "Přihlásit k odběru*".

5. Potvrďte svou volbu ve vyskakovacím okně.

Po přihlášení k obchodníkovi můžete vždy zkontrolovat stav odběru na stránce "Vaše odběry".

* - Pokud obchodník nastaví limity odběru, uvidíte tlačítko “Poslat žádost” místo "Přihlásit k odběru". Po stisknutí tohoto tlačítka obdrží obchodník zprávu s vaší žádostí a rozhodne o přijmutí nebo odmítnutí.

Přečtěte si o dostupných režimech obchodních kopírování

Můžete si vybrat z pěti režimů:

1. Test

Transakce z obchodníkova účtu’ jsou kopírovány na váš účet v částce 0.01  .

Příklad:
Transakce’obchodníka <Nákup 3.0 EURUSD> = investorova’transakce <Nákup 0.01 EURUSD>.

2. Flexibilní *

Transakce z obchodníkova účtu’ jsou zkopírovány do vašeho účtu v určitém procentním poměru k jejich skutečnému objemu. Můžete si vybrat - od 10% do 90%.

Příklad:
Transakce’ obchodníka <Nákup 3.0 EURUSD> = tranksace ’investora ve flexibilním režimu s hodnotou 50% <Nákup 1.5 EURUSD>.

3. Standartní

Transakce z obchodníkova účtu’ jsou kopírovány na váš úšet v plém rozsahu.

Příklad:
Transakce’obchodníka <Nákup 1.0 EURUSD> = transakce ’investora <Nákup 1.0 EURUSD>.

4. Riskantní *

Transakce z obchodníkova účtu’ jsou zkopírovány do vašeho účtu v určitém procentním poměru k jejich skutečnému objemu. Můžete si vybrat:

  • Pokud je poměr mezi kapitálem investora’ a obchodníka’méně nebo rovno 20, potom si investor může vybrat hodnotu od 125% s tempem 25%, ale ne více než (kapitál’investora / kapitál’ obchodníka * 100%.
  • okud je poměr mezi kapitálem investora’ a obchodníka’ je více než 10, potom si investor může vybrat hodnotu od 150% s tempem 50%, ale ne více než (kapitál’investora / kapitál’obchodníka) * 100%, s limitem ne více než 10,000%.

Příklad:
Transakce’obchodníka <nákup 3.0 EURUSD> = tranksace’ investora v riskantním režimu s hodnotou 150% <Nákup 4.5 EURUSD>.

5. Proporční *

Transakce z účtu obchodníka' jsou kopírovány v množství, které je automaticky definováno na základě poměru mezi peněžními prostředky na vašem a účtu obchodníka' v momentě, kdy je transakce provedena.

Pomocí tohoto režimu kopírování můžete nastavit další koeficient (multiplikátor), který vám pomůže efektivněji zvládat vaše rizika při kopírování transakcí podle zvolené obchodní strategie. Multiplikátor může být jen pozitivní. V případě, že násobitel je desetinný zlomek, dvě desetinná místa se berou v úvahu.

Příklad 1:
Kapitál' obchodníka: 2,000 USD. Kapitál' investora: 5,000 USD.
Transakce' obchodníka 1 částky bude kopírována v proporcionálním režimu v následujícím objemu:

<Kapitál'investoray> / <Kapitál' obchodníka> * <Objem kopírované tranksace> =
5,000 / 2,000 * 1 = 2.5 částky

Příklad 2:
V případě, že obchodník uložil na svůj účet a investor vybere finanční prostředky, investor 'nebude muset provést žádné změny režimu kopírování, protože objem, který má být zkopírován, bude automaticky definován systémem založeným na stejném vzorci.

Kapitál' obchodníka: 8,000 USD. kapitál'investora: 2,000 USD.
Transakce 'obchodníka 1 částky bude zkopírována v proporčním režimu v následujícím objemu:

<Kapitál'investora> / <kapitál' obchodníka> * <Objem zkopírováné transakce> =
2,000 / 8,000 * 1 = 0.25 částky

* - Transakce v tomto režimu nemohou být’ kopírovány v objemech, které přesahují minimální a maximální možné hodnoty. Pokud je kopírovaná částka vyšší než zadaný rozsah, transakce se zkopíruje na minimální a maximální možné hodnoty.

Další informace o vašich možnostech a omezeních

Před připojením k obchodníkovi doporučujeme, abyste se dozvěděli více o vašich možnostech a současných omezeních:

  • Můžete se přihlásit k obchodníkovi a zkopírovat transakci bez instalace obchodního terminálu. Statistiky o kopírovaných transakcích naleznete ve vaší Členské Zóně na stránce aktivního odběru.
  • Buďte opatrní při přihlášení k obchodníkovi, jehož typ účtu je jiný než váš: kvůli rozdílu v parametrech účtu', rizika zvyšování vašeho vkladu se zvyšují.
  • Vlastní kapitál vašeho účtu nemůže’ být méně než je hodnota minimálního vkladu určeného obchodníkem, pokud se chcete přihlásit k jeho účtu.
  • V současné době jsou pro kopírování v CopyFX k dispozici pouze příkazy na nákup a prodej. Investor nemůže’ kopírovat z účtu obchodníka’ nevyřízené příkazy, stejně jako úrovně Stop Loss a Take Profit.