CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

CopyFX přidává nové funkce do systému křížového kopírování

26.08.2019 / 17:41

Vážení obchodníci a investoři,

CopyFX přidává do platformy nové funkce pro pohodlnější kopírování obchodů. Od této chvíle můžete v rámci systému křížového kopírování kopírovat obchody prostřednictvím standard účtů z cent účtů a obráceně bez jakýchkoliv omezení na typy účtů.

Proč je to dobrá zpráva pro Investory?

Investoři se standard účty mohou kopírovat obchody od Obchodníků s cent účty, přestože se jejich typy účtů liší.

Proč je to dobrá zpráva pro Obchodníky?

Obchodníci si mohou najít větší počet odběratelů a navýšit své zisky z kopírovaných obchodů.

Specifikace kopírování mezi účty typu cent a standard

Pokud kopírujete obchod ze standard účtu na cent účet, dojde ke zkopírování objemu v cent lotech, což znamená, že objem bude dělený 100. Pokud kopírujete obchody v opačném směru, objem se násobí 100.

Příklad: Obchodník má na účtu 10 000 amerických centů (100 USD) a chtějí od něj kopírovat obchody dva odběratelé. První odběratel vlastní cent účet a má na něm 20 000 amerických centů, zatímco druhý má standard účet a na něm 20 000 USD. Oba odběratelé si zvolili úměrné kopírování obchodů. Obchodníkova transakce o velikosti 1 cent lotu se zkopíruje jako obchod o hodnotě 2 cent loty na účet prvního odběratele a jako obchod o hodnotě 2 standardní loty (200 cent lotů) na účet druhého odběratele.

Kompletní schéma toho, jak systém křížového kopírování obchodů funguje, najdete v této tabulce.

Účty investorů

Účty
obchodníků
Pro-Cent
Pro-Standard
ECN-Pro
Pro-Affiliate
Pro-Cent
Pro-Standard
ECN-Pro
Pro-Affiliate

- bez omezení počtu kopírovaných obchodů.

 - při kopírování obchodů je Investor vystaven rizikům spojeným s odlišností spreadů, maržových požadavků atd.

 - v souladu s pravidly CopyFX není kopírování obchodů dostupné.

S pozdravem,
CopyFX