CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Slovníček


Základní pojmy

Obchodník – obchodník, jehož transakce jsou kopírovány jeho odběrately.

Investor – majitel obchodního účtu, na který jsou transakce z účtů obchodníků ’kopírovány.

Podmínky odběru – soubor podmínek stanovených Obchodníkem po založení účtu a provedení vkladu. Mezi tyto podmínky patří obchodníkova’provize a výše této provize, jakož i další parametry.

Schéma poplatů - jeden z parametrů podmínek odběrů, které definuje, jak Investor zaplatí Obchodníkovi provizi za transakce zkopírované od něj.

Investiční období - doba převodu provize a další platby mezi obchodníky a investory.

Odběr - přijetí obchodníka’investorem’s podmínkami odběru spolu s jejich vzájemnými platebními podmínkami a okamžikem, kdy Investor začne kopírovat obchodníkovy’tranksakce na svůj účet.

Dokončení odběru (zrušení/deaktivace) - ukončení procesu kopírování transakcí z obchodníkova’účtu na účet’investora.