CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
 

24/7
Živá Podpora

Proč se můj účet nezobrazuje v systému hodnocení?

Aby váš účet mohl být zahrnut do systému hodnocení, jeho zůstatek musí být nejméně 50% omezení požadovaných pro vytváření nabídek. Zůstatek můžete zvýšit až na požadovanou částku na stránce "Vložit na účet".

Účty s úspěšností —90% a méně v 10 po sobě následujících dnech jsou automaticky vyřazeny z hodnocení.

Váš účet také nemůže být zobrazen v hodnocení, protože jste si vybrali režim odběru "Na požádání". V takovém případě bude vaše karta přístupná přímým odkazem pouze do doby, kdy vaše nabídka skončí.