CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Proč se můj účet nezobrazuje v systému hodnocení?


Aby váš účet mohl být zahrnut do systému hodnocení, jeho zůstatek musí být nejméně 50% omezení požadovaných pro vytváření nabídek. Zůstatek můžete zvýšit až na požadovanou částku na stránce "Vložit na účet".

Účty s úspěšností —90% a méně v 10 po sobě následujících dnech jsou automaticky vyřazeny z hodnocení.

Váš účet se také nebude zobrazovat v hodnocení, pokud v režimu předplatného zvolíte "Na žádost", aniž byste aktivovali možnost "Zobrazit v hodnocení". V takovém případě bude váš profil viditelný pouze přes přímý odkaz.