CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Co je režim proporcionálního kopírování?


Obecný princip "proporcionálního" režimu" kopírování zahrnuje dynamickou definici objemu transakcí zkopírovaného do" účtu investora na základě poměru mezi finančními prostředky v obchodním účtu obchodníka" a účtu investora" v okamžiku provedení transakce.

CopyFX automaticky definuje zkopírovaný objem pro každou transakci, což umožňuje investorům efektivněji a přesněji spravovat své odběry.

V první řadě je tento režim kopírování vhodný pro ty investory, kteří často mění výši svých vlastních prostředků použitých k obchodování (ukládají na své účty nebo čerpají finanční prostředky z nich) nebo pro investory, kteří se přihlásili k odběru k obchodníkům, kteří poměrně často dělají totéž. Více se můžete dočíst v "Proporcionální" režim kopírování na "Jak se připojit k obchodníkově" stránce naší webvé stránky.