CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Jak je vypočítána ziskovost?


Hlavní parametr, který udává, jak úspěšný je obchodník, je "Ziskovost". V systému CopyFX, "Ziskovost" se vypočte podle následujícího vzorce:

P = ( (Equity_end_1 / Equity_begin_1) * (Equity_end_2 / Equity_begin_2) * ... * (Equity_end_N / Equity_begin_N) - 1) * 100%

kde
P – ziskovost (zisk) v %.
Equity_begin_X – kapitál na počátku období X.
Equity_end_X – kapitál na konci období X.
N – poslední období, které byly zohledněny při výpočtech.

Období jsou rozděleny pomocí zůstatkových operací. Vzorec počítá ziskovost v % od okamžiku otevření účtu nebo okamžiku úplné ztráty finančních prostředků (pokud je kapitál menší nebo rovný nule). Vezměte prosím na vědomí, že výběr všech finančních prostředků z účtu (kapitál je 0) se nepovažuje za celkovou ztrátu finančních prostředků.