CopyFX je investiční platforma pro kopírování obchodů, kterou vlastní skupina RoboForex.
24/7 Živá Podpora

Jak vzniká hodnocení CopyFX?


Všechny účty kromě těch, které jsou uvedeny níže, jsou automaticky zahrnuty do hodnocení CopyFX:

  • Účty s zůstatkem méně než 50% limitů stanovených systémem, které jsou nutné pro nastavení podmínek odběru.
  • Účty v režimu předplatného s možností "Na žádost" bez aktivované možnosti "Zobrazit v hodnocení".
  • Účty, kde nejsou zadány základní podmínky odběru.
  • Účty s úspěšností —90 % a méně v 10 po sobě následujících dnech.