CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นักลงทุนทั้งหมด ผู้เทรด

ตัวกรองเพิ่มเติม
# นักลงทุน ความสามารถการทำกำไรใน
ดรอดาวน์
สูงสุด
วันซื้อขาย ยอดคงเหลือ การซื้อขาย
USD pip % ปิด เปิด
1

2896687

#Pro-Standard

20497.20 2049.72 19.91 -53.67% 113 ว. 194116.20 EUR 14 11
2

2897159

#Pro-Standard

16039.57 1603.95 19.10 -53.02% 111 ว. 183702.80 USD 14 11
3

2904720

#Pro Affiliate

14480.33 1448.03 13.90 -47.22% 80 ว. 175724.17 EUR 14 12
4

2905088

#Pro-Standard

9718.05 971.80 15.22 -46.98% 78 ว. 107194.74 EUR 14 9
5

2919794

#Pro Affiliate

3127.23 312.72 6.99 -35.42% 24 ว. 64481.55 EUR 14 8
6

2829302

#Pro-Standard

1267.84 126.78 31.03 -12.59% 338 ว. 4423.93 EUR 204 76
7

2916216

#Pro-Standard

1235.68 123.56 67.23 -30.44% 35 ว. 3001.56 USD 5 0
8

2916215

#Pro-Standard

908.55 90.85 72.29 -32.15% 35 ว. 2110.61 USD 5 0
9

5239026

#Pro-Cent

752.74 75.27 94.58 -38.05% 20 ว. 1029.84 EUR 0 115
10

7222133

#ECN Pro

500.14 50.01 9.46 -12.32% 20 ว. 4615.08 USD 16 0
11

5235836

#Pro-Cent

499.26 49.92 53.99 -24.64% 56 ว. 1424.05 USD 9 0
12

5221027

#Pro-Cent

499.26 49.92 54.02 -24.71% 178 ว. 1423.54 USD 9 0
13

5235835

#Pro-Cent

499.26 49.92 54.00 -24.64% 56 ว. 1423.93 USD 9 0
14

7222173

#ECN Pro

476.22 47.62 9.36 -12.47% 19 ว. 4426.75 USD 16 0
15

7217646

#ECN Pro

430.96 43.09 7.97 -4.14% 139 ว. 5638.70 USD 20 0
16

7217132

#ECN Pro

430.96 43.09 18.10 -9.39% 154 ว. 2725.19 USD 20 0
17

7218885

#ECN Pro

429.56 42.95 70.74 -36.49% 105 ว. 1014.88 USD 20 0
18

7219045

#ECN Pro

429.56 42.95 107.41 -55.05% 101 ว. 815.04 USD 20 0
19

7218564

#ECN Pro

429.56 42.95 21.10 -10.98% 114 ว. 2391.76 USD 20 0
20

7218136

#ECN Pro

429.56 42.95 18.39 -9.57% 125 ว. 2680.10 USD 20 0