CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
+357 25 123275

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นักลงทุน ผู้เทรด


ตัวกรองเพิ่มเติม
# นักลงทุน ความสามารถการทำกำไรใน
ดรอดาวน์
สูงสุด
วันซื้อขาย ยอดคงเหลือ การซื้อขาย
USD pip % ปิด เปิด
1

2896687

#Pro-Standard

906.08 90.60 0.10 -8.83% 69 ว. 156853.71 EUR 77 20
2

2829302

#Pro-Standard

863.53 86.35 7.18 -19.92% 294 ว. 10509.41 EUR 692 162
3

5232019

#Pro-Cent

501.71 50.17 11.14 -19.29% 46 ว. 4185.68 EUR 0 15
4

7220034

#ECN Pro

485.74 48.57 7.95 -2.78% 31 ว. 5451.66 EUR 101 0
5

7220765

#ECN Pro

410.43 41.04 34.57 -39.48% 12 ว. 108014.30 RUB 43 6
6

2834203

#Pro-Standard

371.79 37.17 99.84 -70.03% 277 ว. 8557.08 RUB 23 1
7

2703579

#Pro-Standard

338.53 33.85 55.33 -78.21% 806 ว. 1260.85 USD 148 42
8

7217132

#ECN Pro

309.83 30.98 6.70 -7.89% 110 ว. 5696.67 USD 23 2
9

7218792

#ECN Pro

309.83 30.98 4.64 -5.50% 64 ว. 8078.08 USD 23 2
10

7218564

#ECN Pro

309.83 30.98 7.14 -8.40% 70 ว. 5364.64 USD 23 2
11

7218885

#ECN Pro

309.83 30.98 9.76 -11.36% 61 ว. 4015.12 USD 23 2
12

7218994

#ECN Pro

309.82 30.98 14.29 -16.37% 58 ว. 2847.45 USD 23 2
13

7218136

#ECN Pro

309.82 30.98 6.75 -7.95% 81 ว. 5652.98 USD 23 2
14

7219045

#ECN Pro

309.82 30.98 10.32 -11.99% 57 ว. 3815.38 USD 23 2
15

7217807

#ECN Pro

309.82 30.98 10.53 -12.22% 90 ว. 3747.10 USD 23 2
16

7217646

#ECN Pro

309.82 30.98 4.34 -5.16% 95 ว. 8610.78 USD 23 2
17

7208144

#ECN Pro

260.95 26.09 8.13 -3.79% 300 ว. 205447.72 RUB 112 0
18

5236495

#Pro-Cent

257.70 25.77 9.07 -7.90% 4 ว. 3257.93 USD 2 3
19

2897159

#Pro-Standard

245.15 24.51 0.03 -8.99% 67 ว. 56803.54 USD 77 20
20

3118697

#Fix-Cent

235.77 23.57 17.37 -51.16% 141 ว. 1593.33 USD 72 6