CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
+357 25 123275

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

25 227 461

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
37,897.20
กำไร
37172835
จำนวนธุรกรรม
2016-08-29 21:17:18
เวลาปิด
2
30,883.86
กำไร
37256531
จำนวนธุรกรรม
2016-09-01 21:28:56
เวลาปิด
3
20,940.15
กำไร
37603913
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด

คำสั่งซื้อขายของนักลงทุนอันดับสูงสุด

1
31,007.86
กำไร
37172836
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด
2
20,851.60
กำไร
37256532
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด
3
17,475.15
กำไร
37256533
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

31 748
บัญชีทั้งหมด
 
17 297
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
14 451
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
2 433 599.42
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
901 354.01
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
1 532 245.40
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
2 565
บัญชีที่ใช้งาน
 
1 288
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
1 277
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
2 014 973.43
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
622 191.49
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
1 392 781.95
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน

สถิติของประเทศทั้งหมด

ประเทศ บัญชีที่ใช้งานอยู่ (ในช่วงเดือนที่ผ่านมา)
บัญชีที่ใช้งานอยู่ (ในช่วงระยะเวลาทั้งหมด)
ผู้เทรด นักลงทุน ผู้เทรด นักลงทุน
Russia 481 306 7358 3128
Malaysia 79 158 1134 2981
Germany 24 209 284 332
Ukraine 163 39 1916 590
Indonesia 80 29 966 1714
China 31 77 538 422
Taiwan 35 57 320 501
Lithuania 43 32 249 546
Spain 25 48 174 538
Thailand 24 27 263 1081
Belarus 42 7 573 127
Austria 6 31 10 38
Singapore 15 16 160 109
Latvia 8 22 67 76
Iran 20 7 335 88
Italy 17 10 100 177
United Kingdom 14 10 122 110
Kazakhstan 15 7 214 151
Bangladesh 16 3 249 72
Brazil 10 9 137 113
ประเทศอื่น 140 173 2128 1557
บัญชี CopyFX จริงที่มีคำสั่งเปิดอย่างน้อยหนึ่งคำสั่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชี CopyFX จริงที่มีคำสั่งเปิดอย่างน้อยหนึ่งคำสั่งในช่วงเวลาตั้งแต่การลงทะเบียน