CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
+357 25 123275

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อจำกัด

ข้อจำกัดดังต่อไปนี้จะนำไปใช้กับผู้เข้าร่วมระบบ CopyFX

นักลงทุน

1. ข้อจำกัดการถอนเงินสำหรับแผนความร่วมมือ "ผู้เทรดอิงค่าคอมมิชชั่น"

ในช่วงเวลาข้อเสนอ นักลงทุนไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนเงินค่าคอมมิชชั่น โดยจะถูกระงับไว้ในบัญชีของนักลงทุน จนกว่าจำนวนนี้จะโอนไปยังบัญชีของผู้เทรดวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 3.00 น. ถึง 4.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ จำนวนค่าคอมมิชชั่นที่ถูกระงับในบัญชีของนักลงทุน สามารถพบได้ที่หัวข้อ "รายละเอียดค่าคอมมิชชั่น" ที่ส่วนสมาชิกของคุณ

2. ข้อจำกัดการถอนเงินสำหรับแผนความร่วมมือ "ผู้เทรดอิงกำไร"

ในช่วงเวลาข้อเสนอ นักลงทุนได้รับอนุญาตให้ฝากเงินในบัญชี แต่ไม่สามารถถอนเงินหรือโอนเงินระหว่างบัญชีของนักลงทุน ค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกรรมที่ถูกคัดลอกในช่วงเวลาข้อเสนอจะโอนจากบัญชีของนักลงทุนวันถัดไปหลังจากช่วงเวลาของข้อเสนอสิ้นสุดลง ตั้งแต่เวลา 3.00 น. ถึง 4.00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ จำนวนค่าคอมมิชชั่นที่ถูกระงับในบัญชีของนักลงทุน สามารถพบได้ที่หัวข้อ "รายละเอียดค่าคอมมิชชั่น" ที่ส่วนสมาชิกของคุณ

3. ข้อจำกัดสำหรับจำนวนบัญชี

นักลงทุนได้รับอนุญาตให้มีบัญชีนักลงทุนไม่เกิน 100 บัญชี

ผู้เทรด

1. ข้อจำกัดการรับค่าคอมมิชชั่นสำหรับแผนความร่วมมือ "ผู้เทรดอิงค่าคอมมิชชั่น"

ผู้เทรดจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากธุรกรรมถ้ากำไรของนักลงทุนสำหรับธุรกรรมเหล่านี้เกินยอดรวมของค่าคอมมิชชั่น ดังนั้นผู้เทรดจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อธุรกรรมที่ถูกคัดลอกจากบัญชีสามารถทำกำไรได้ ในกรณีที่กำไรของนักลงทุนสำหรับธุรกรรมน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดรวมของค่าคอมมิชชั่น ผู้เทรดจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น

2. ข้อจำกัดสำหรับจำนวนของบัญชี

ผู้เทรดได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้เทรดไม่เกิน 100 บัญชี