CopyFX to platforma inwestycyjna do kopiowania transakcji, której właścicielem jest grupa RoboForex.
+48 223 078 533

24/7
Wsparcie Online

Ograniczenia

Następujące ograniczenia dotyczą uczestników CopyFX:

Inwestorzy

1. Ograniczenie wypłaty środków w systemie współpracy "Trader na prowizji"

Podczas okresu trwania oferty, inwestor nie może wypłacić kwoty prowizji, która jest zamrożona na jego/jej koncie, dopóki ta kwota nie zostanie przekazana na konto tradera następnego dnia, między 03:00 a 04:00 czasu serwerowego. Kwota prowizji, która jest zablokowana na koncie inwestora, znajduje się w dziale "Szczegóły prowizji" w Obszarze Członkowskim.

2. Ograniczenie wypłaty środków w systemie współpracy "Trader na zysku"

Podczas okresu trwania oferty, inwestor ma prawo wpłacić środki na swoje konto, ale nie może ich wypłacać lub przesyłać na inne konta. Prowizja za skopiowane transakcje podczas trwania oferty zostanie przekazana z konta inwestora następnego dnia, po zakończeniu oferty, między 03:00 a 04:00 czasu serwerowego. Kwota prowizji, która jest zablokowana na koncie inwestora, znajduje się w dziale "Szczegóły prowizji" w Obszarze Członkowskim.

3. Ograniczenie liczby kont.

Inwestor nie może mieć więcej niż 100 kont.

Trader

1. Ograniczenia związane z otrzymywaniem prowizji w systemie współpracy "Trader na prowizji"

Trader otrzymuje prowizję za transakcje jeśli zysk inwestora dla tych transakcji przekracza kwotę prowizji. Zatem, trader otrzymuje swoją prowizję tylko wówczas, jeśli skopiowane transakcje z jego konta są dochodowe. W przypadku, gdyby zysk inwestora za transakcję wynosił mniej lub tyle samo co kwota prowizji, trader nie otrzyma za nią zysku.

2. Ograniczenie liczby kont

Trader nie może mieć więcej niż 100 kont.