CopyFX to platforma inwestycyjna do kopiowania transakcji, której właścicielem jest grupa RoboForex.
+48 223 078 533

24/7
Wsparcie Online

Pomoc

Każdy system posiada własne zasady i warunki. Nie trzeba pamiętać jakichkolwiek terminów czy definicji lub dokładnie zapoznawać się z zawiłą funkcjonalnością systemu, aby odnieść sukces w CopyFX. Zaprojektowaliśmy platformę, aby była jak najłatwiejsza w użytku i stworzyliśmy warunki dla wydajnej i korzystnej dla wszystkich uczestników współpracy.

Podstawowym dokumentem prawnym w CopyFX jest oferta, oficjalna umowa między uczestnikami CopyFX (inwestorem a traderem), która reguluje warunki ich współpracy.

Etapy oferty

Początek oferty

Oferta rozpoczyna się w dniu, który został określony w ofercie jako data początkowa. Data początkowa określona jest przez tradera podczas tworzenia oferty. Jeśli początek oferty został ustalony na obecną datę, rozpocznie się ona natychmiast, a jeśli początek oferty ustalony jest na przyszłą datę, rozpocznie się ona w tym dniu o godzinie 12:00 czasu serwerowego.

Zakończenie oferty

Oferta kończy się w dniu określonym w ofercie, o godzinie 12:00 czasu serwerowego, pod warunkiem, że wszystkie zlecenia, otwarte podczas trwania oferty, zostały zamknięte. Jeśli trader nie zamknął chociaż jednego zlecenia, okres trwania oferty zostanie przedłużony co najmniej o jeden dzień.

Bardziej szczegółowe informacje na temat działania CopyFX znajdują się w następujących instrukcjach Dla inwestora i Dla tradera.