CopyFX to platforma inwestycyjna do kopiowania transakcji, której właścicielem jest grupa RoboForex.
+48 223 078 533

24/7
Wsparcie Online

Glosariusz

Podstawowe terminy

Trader – trader, którego transakcje kopiowane są przez jego/jej subskrybentów.

Inwestor – właściciel konta handlowego, na które kopiowane są transakcje z kont traderów.

Oferta – oficjalna umowa między traderem a inwestorem, która określa warunki kopiowania transakcji traderów. Oferta ma ograniczony okres ważności i pozwala zmieniać parametry udziału w ofercie oraz prowizje traderów.

Prowizja tradera – parametr, który określa system, zgodnie z którym inwestor płaci prowizję traderowi w oparciu o wyniki ich transakcji handlowych. W zależności od konkretnego systemu, prowizja może zostać obliczona w oparciu o całkowity zysk pomnożony przez stawkę prowizji (procent) określoną przez tradera w ofercie, lub pewną ustaloną kwotę za każdą, udaną transakcję.

Terminy związane z ofertą

Minimalna wpłata – minimalna kwota jaką inwestor musi wpłacić na swoje konto, aby móc zapisać się na ofertę tradera. Minimalna wpłata udziału określona jest przez tradera podczas tworzenia oferty.

Oferta oczekująca – oferta, która nie jest jeszcze rozpoczęta. W tym przypadku inwestorzy nie otrzymują żadnych sygnałów handlowych od traderów.

Aktywna oferta – oferta, która jest w toku. W tym przypadku transakcje z kont traderów kopiowane są na konta subskrybentów.

Zamknięta oferta – oferta, która dobiegła końca. W tym przypadku inwestorzy nie otrzymują żadnych sygnałów handlowych od traderów.

Początek oferty – moment, gdy oferta staje się aktywna na początku okresu inwestycyjnego. Wszyscy subskrybenci są aktywni, a inwestorzy zaczynają kopiować transakcje z kont traderów.

Subskrypcja oferty – działanie, które łączy daną osobę z traderem. Zapisanie się na ofertę automatycznie oznacza, że inwestor wyraża zgodę na warunki oferty.

Zamykanie oferty – oferta jest automatycznie zamknięta na koniec okresu inwestycyjnego. Wszyscy inwestorzy wypisują się z tradera; traderzy otrzymują swoje prowizje w oparciu o warunki oferty.

Anulowanie oferty – traderzy mają prawo zamknąć ofertę przed upływem planowanego terminu. W rezultacie, oferta jest zamknięta, inwestorzy nie otrzymują żadnych sygnałów handlowych od traderów, a menedżerzy przestają handlować swoimi portfelami inwestycyjnymi. W tym przypadku traderzy nie otrzymują prowizji, które zostały przesłane po terminie anulowania oferty. Oferta może zostać anulowana tylko wtedy, gdy nie ma otwartych zleceń na koncie tradera.

Wypisanie się z oferty – inwestorzy mogą wypisać się z oferty przed upływem planowanego terminu. W zależności od konkretnego systemu, inwestorzy mogą wypisać się z oferty tylko wówczas, jeśli nie ma żadnych otwartych zleceń na koncie inwestorów, skopiowanych podczas trwania oferty.